Kontakta oss

Vi hjälper dig minska utsläppen i din fordonspark.


Oavsett om du vill ställa om helt till elektriskt, eller bara sänka dina bränslekostnader och CO2 utsläpp för fossila flottan kan vi som Auktoriserad Partner till världsledande GEOTAB hjälpa dig att nå dina hållbarhetsmål och ökad lönsamhet genom digitaliserad fordonshantering och datadrivna beslut.

Data i realtid ger trafikledning ökad kontroll, intäkter och förebygger kostsamma driftstopp.

GEOTAB är världsledande inom Fleet Management med mer än 4 miljoner uppkopplade fordon och har blivit erkänd som global ledare inom Telematik 3 år i rad av ABI Research. GEOTAB är även ledande inom elektrifiering och stöder bla SoC och laddbeteende för +300 elbilsmodeller. Koppla upp hela din vagnpark oavsett typ av fordon för en fullständig överblick i MyGeotab.

PRODUKTIVITET

POSITIONERING OCH FELKODER

Med realtidspositionering, varning för felkoder och påminnelser om underhåll får du en komplett överblick över dina tillgångar.

SÄKERHET

KÖRBETEENDE OCH REGLER

Ett proaktivt körbeteendeprogram kan sänka vagnparkens bränsle och CO2 utsläpp upp till 14% och ökar samtidigt förarsäkerheten. Sätt upp regler kring tomgång, G-kraft, fortkörning etc i MyGeotab och jämför förarnas prestation.

HÅLLBARHET

BATTERI OCH BRÄNSLESTATUS

Övervaka batterinivå (SoC), kWh förbrukning, bränsleförbrukning och undvik kostsamma stopp genom att sätta upp varningar vid för låga nivåer, t.ex för låg batterinivå vid ankomst till en laddzon. Efterlev nya CSRD kravet med faktisk bränsleförbrukning.  

EFTERLEVNAD

ELEKTRONISK KÖRJOURNAL

Självlärande körjournal som är förenlig med Skatteverkets regler sparar både in tid och pengar för organisationen.

Basera din elektrifiering på verklig data.

Låt oss introducera GEOTAB EVSA Lämplighetsanalys

Övergå till el med GEOTAB EVSA (bedömning av mest lämpliga elfordon) och analysera data från era fossila fordon för att få rekommendationer om vilka fordon som kan bytas ut mot elfordon idag. Analys baseras utifrån TCO kostnad, räckviddsbehov och minskade CO2 utsläpp.

 • Handshake A line styled icon from Orion Icon Library.

  1. Ackumulera data från fossila fordon som ska ersättas.

  Välj ut de fossila fordon som ska ersättas med el, anslut GO9 enhet till fossila fordonets OBD uttag. Kördata ackumuleras under 3 månader genom ert vanliga körmönster för de fossila fordonen. Ni förser oss parallellt med TCO kalkyl för de aktuella fordonen, sedan är det bara till att vänta..

 • Medal A line styled icon from Orion Icon Library.

  2. Analys och rekommendation av bäst lämpade elfordon.

  Efter 3 månader påbörjas en analys där vi utifrån ackumulerad data, WLTP och faktisk omgivningstemperatur presenterar en rekommendation av vilket elfordon som kan tänkas ersätta det fossila utifrån ett räckvidds och kostnadsbesparings -perspektiv. I rapport ingår även redovisning av nuvarande bränsle och CO2 utsläpp.

En komplett lösning för tunga fordon.

Automatisera fjärrnedladdning och bränsleuppföljning  

Geotab stöder alla digitala färdskrivare och eliminerar manuella uppgifter med smarta verktyg för föraridentifiering, realtidsstatus kör- och vilotider, automatisk fjärrnedladdning och månatliga överträdelserapporter. Tack vare felkoder detekteras och aviseras i realtid kan förebyggande underhåll planeras och dyrbara stillestånd undvikas. Ett omfattande stöd av bränsledata tillåter att förbrukat bränsle och CO2 utsläpp enkelt kan följas upp för efterlevnad av hållbarhetsmål och krav från beställare.     

GEOTAB GO9 

GO9 är marknadens mest kraftfulla och avancerade OBD-enhet eller vad sägs om inbyggd accelerometer som mäter G-kraft 100ggr per sek, 32-bitars internminne, VIN avkodning, Varvtal, Batterinivå, DTC felkoder, Bränsle/Energi -förbrukning , CO2 utsläpp och en patenterad IOX port för anslutning av 6 externa källor (ex. alkolås, snöplog, saltare, förar-ID, PTO, färdskrivare). GO9 stöder även fjärruppdatering och installation sker problemfritt via fordonets OBD uttag (under ratten) vilket tillåter snabb och smidig installation utan behov av en kostsam installatör. GO9 är tillverkad i Kanada och kan integreras med Geotab SDK mot 3:e parts affärssystem.

Anslut dina fordon med Geotab OEM Program.

Snabb anslutning, omfattande data utan behov av hårdvara      

Koppla upp dina  fordon med Geotabs omfattande OEM Program och få tillgång till mängder av data samlat i en och samma miljö från flera välkända fordonstillverkare. OEM integration tillåter en snabb anslutning utan behov av installerad hårdvara och en rik datafångst av fordonsdata då integration är utvecklad tillsammans med tillverkaren.

De fordon som ej omfattas av Geotabs OEM Program kan enkelt anslutas med en GO-enhet och på så sätt skapa en helhetsvy över samtliga fordon både från OEM-telematikenhet och GO-enhet i MyGeotab applikation. 

Geotab standardiserar data för en enhetlig upplevelse. OEM programmet utökas ständigt med nya tillverkare.

Vilken tjänst passar din verksamhet bäst?

Olika fordonsparker har olika behov men oavsett om du har lätta eller tunga fordon, verkar inom Last Mile, Bud, Taxi, Fjärrtransport, Styckegods eller Service så har vi lösningen för dig. Geotab är en skalbar lösning och i samtliga våra tjänster ingår bla positionering/historisk spårning, körjournal, motordata, VIN, odometer, felkoder och körbeteende.

BASE EDITION

GEOTAB Fleet Management för Fossila fordon

Lösningen för dig med majoriteten fossila fordon i vagnparken och vill öka kontrollen och säkerhet kring körbeteende och minska bränsleförbrukning och CO2.

PREMIUM EDITION

GEOTAB Fleet Management för Elektriska fordon

Detta är en komplett lösning för dig som har delvis eller uteslutande elbilar i vagnparken och vill övervaka SoC, laddbeteende och kWh förbrukning i realtid. Denna tjänst passar även mixade vagnparker.

KONSULTATION

GEOTAB EVSA Analys för omställning till Elfordon

Låt oss hjälpa dig att ta relevanta beslut om vilka elbilar som ska ersätta din fossila utifrån verklig data som ackumuleras från ert nuvarande körmönster. 

Vänta inte längre, kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning.

Kontakta oss

Kundcase

Med mer än 4 miljoner uppkopplade fordon har GEOTAB hjälpt mängder av olika vagnparksägare till ökad kontroll, intäkt, reducerad kostnad och att snabbare nå sina hållbarhetsmål .

Nyheter

Ny medlem i BEAst 23.11.24

"Som nybliven medlem i BEAst ser IoT Nordic framemot att erbjuda entreprenörer och åkerier faktisk bränsleförbrukning" 

eComExpo 23.09.13

                                  "Rätt information om hur företagens elbilar verkligen används kan få företagen att byta ut fler fossilfordon" 

Dagens Industri 23.02.14

"EU parlamentet har beslutat ett totalförbud from 2035 som omfattar all nyförsäljning av fossila fordon upp till 3.5ton" 

Om oss

Driven IT entreprenör som vill göra skillnad för mina barn.

Vi lever i en mycket spännande men snabbföränderlig värld där det enskilt största hotet mot vår framtid är klimatet där 2045 är året då vi ska vara klimatneutrala ifall de globala målen ska nås. Med denna bakgrund ser jag som min mission att bidra med den kompetens jag samlat på mig inom IT och fordonsbranschen för att snabba på omställningen av tranportsektorn som idag står för hela 33% av Sveriges CO2 utsläpp. Som förälder vill jag även efterlämna ett hållbarare samhälle för kommande generationer. Det är utifrån dessa värdegrunder som IoT Nordic har bildats och präglar de projekt vi involverar oss i.

 • Handshake A line styled icon from Orion Icon Library.

  20 års erfarenhet inom IT och fordon

  Som tidigare Nordenchef för bla GEOTAB, TomTom Webfleet och mer än 20 års erfarenhet inom SaaS och IT stöd för fordonsbranschen har jag byggt upp en bred kompetens, förståelse för kunds behov och förmåga att projektleda större implementationer.

 • Medal A line styled icon from Orion Icon Library.

  Hängiven och kvalitetsmedveten

  Oavsett om det gäller konsultation eller implementation av Telematikstöd för Er fordonspark så arbetar vi alltid utifrån ett konsultativt mindset och med en tydlig målbild och process.

Samarbeten & Partners

Vänta inte längre, kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning.

Kontakta oss